• ՄԵԶ ՎՍՏԱՀՈՒՄ ԵՆ ԱՐԴԵՆ 20 ՏԱՐԻ
 • ՄԵԶ ՎՍՏԱՀՈՒՄ ԵՆ ԱՐԴԵՆ 20 ՏԱՐԻ
 • ՄԵԶ ՎՍՏԱՀՈՒՄ ԵՆ ԱՐԴԵՆ 20 ՏԱՐԻ

Բարի Գալուստ

«Աուդիտ Սերվիս» ՍՊ Ընկերության պաշտոնական կայք։

 

«Աուդիտ Սերվիս» ՍՊԸ աուդիտորական և խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող ընկերություն է, հիմնադրվել է 1997 թվականին: Ընկերության առաքելությունը՝ Հայաստանում գործող ձեռնարկություններին օժանդակելն է` նրանց մատուցելով բարձրորակ մասնագիտական ծառայություններ: Ընկերությունը 15.05.1997 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի Նախարարությունից ստացել է թիվ 008 բանկային և թիվ 009 ձեռնարկության աուդիտ իրականացնելու լիցենզիաներ, այնուհետև՝ 2001 թվականին վերալիցենզավորվել և ստացել է աուդիտորական գործունեության թիվ 006 լիցենզիան:

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Վարդանանց 18/1, 3-րդ հարկ, տարածք 54, +374-10-577544, +374-11-577544
 • Վարդանանց 18/1, 3-րդ հարկ, տարածք 54, +374-10-577544, +374-11-577544
 • Վարդանանց 18/1, 3-րդ հարկ, տարածք 54.46, +374-10-577544, +374-11-577544

Ծառայություններ

Ընկերությունը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները.
 • Աուդիտ,
 • Հաշվապահական հաշվառման ներդրում, վերականգնում և վարում, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում.
 • Գործարար ծրագրերի կազմում. այդ թվում՝ ենթակառուցվածքների ոլորտներում,
 • ՀՀ տարբեր ենթակառուցվաքներում ինստիտուցիենալ հետազոտություններ և ուսումնասիրություններ, հայեցակարգերի, ռազմավարությունների և իրավական ակտերի նախագծերի կազմում,
 • Կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծություն.
 • Հաշվապահական, տնտեսագիտական, ֆինանսական, հարկային, կառավարչական և իրավաբանական խորհրդատվություն.
 • Ակտիվների և պարտավորությունների և իրավաբանական անձի բաժնետոմսի (փայի, բաժնեմասի և այլ մասնակցության) գնահատում.
 • Հարկերի, տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների պլանավորում ու հաշվարկում.
 • Հաշվապահական հաշվառմանը, աուդիտորական գործունեությանը, 
 • ֆինանսներին, տնտեսագիտությանը, հարկերին, տուրքերին և այլ պարտադիր վճարներին առնչվող գործունեության հետ կապված մասնագիտական փորձաքննության իրականացում.
 • Մասնագիտական դասընթացներ՝ միջազգային Ֆինանսական հաշվետվության ստանդարտները (ՄՖՀՍ/IFRS) կիրառելու, հաշվապահական հաշվառումը ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան կազմակերպելու և վարելու վերաբերյալ:
 • Հաշվապահական հաշվառման համակարգչային ծրագրերի ներդրում, ուսուցում և սպասարկում

 

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ

Հարցում

անուն*
Invalid Input

ազգանուն*
Invalid Input

էլ․ հասցե*
Invalid Input

հեռախոս*
Invalid Input

հաղորդագրություն*
Invalid Input